Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα...

Πρόσφατα μου έδωσαν να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο για μια έρευνα εκ μέρους του nea-acropoli. Η απάντηση μου στην τελευταία ερώτηση έγινε αφορμή για μια σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.